MUDZANGA ka MUSUVA

  • Written by Kufunga
  • Published in Kufunga
MUDZANGA ka MUSUVA MUDZANGA ka MUSUVA

Hongu fodya inemari yaObama hobho, asi touraya vazukuru nekuti chibage chine yaObama shoma here?

Kupihwa minda hazvireve kutorerwa pfungwa dzekufunga ramangwana ravana vedu.

Mari yekurima mudzanga inonaka asi dumbu rinoda musuva kana tapedza kurima midzanga yacho.

semaNew Farmer tikaonekwawo tichi siyawo kanzvimbo kekurima chibage pamapurazi edu zvingatiitira zvakanaka senyika.

Gore rakapera taka tenga musuva kubvaZambia asi midzanga hobho yatakatengesera vamwe.

Asi chii nhai?

Tadii kupfavisa moyo yedu kuti tisave nebvepfe rekuda mari tichikanganwa dura renyika.

Hurudza izwi rakavambwa kuti ripihwe vanhu marorima zvikuru, kuzadza matura echibage kuchikosheswa pakarepo.

Hausi hurudza kana uchikudza mudzanga kudarika musuva.