Mangoma MBODZA kana MAZVIMBIRA

  • Written by PfungwaHuru
  • Published in Kufunga
Image: Elton Mangoma (MDC-T) and Tocky Vibes (Zimdancehall Artist) Image: Elton Mangoma (MDC-T) and Tocky Vibes (Zimdancehall Artist)

Kune ngoma dzenyika dzinonaka; kozoita ngoma mbodza.

Ngoma dzinonaka dzinoenda nenyika, ngoma dzisinganake dzinobanhwa nenyika; ndonyaya yengoma mbodza kana mazvimbira.

Vazvina bhizimisi, mapurazi, nevatungamiriri, dohwai pfungwa idzi; pfungwa dzaPfungwaHuru, panyaya dzengoma nekudzipakura kunyika.

Ndipe mayiki ndomboratidza hunyanzvi hwepfungwa huru; nokuti kune vakanditemba ndisati ndabata penzura saPfungwaHuru.

Kana munhu ada kupakurira vanhu Ngoma dzinofanira kunaka nekuti dzinozoita ngoma mbodza.

Ngoma dzinonaka vanhu, usati wapinda vonotanga kuimba vachiti “He ye ye, ngoma dzako dzonaka”.

Asi ngoma mbodza zvinoita kunge paita anoti mira, kunge wave muvengi, wotoona munhu achibanhwa nevake.

Veduwe, ngoma kana dzopakurwa sengoma hadzipere kunaka, mahwani edumbu, nokuti zvinofanira kunaka, kudyiwa kunge staple food.

Ngoma dzinofanira kuzvimbira, kwete kuita mbodza; kuzvimbira vanhu, kutogaya kuti inhumbu, iri ngoma yewapakura.

Ngoma mbodza ikapakurwa hapana kwainosvika kumapati nokuti vanhu vanoda ngoma dzinoenda nenyika.

Ngoma ndadzibikwe veduwe; musapakura nguva isati yakwana nokuti hadzizoende nenyika.

Panyaya yengoma zvido zvevanhu kunyanya kwete kuridza mangoma mbodza mumapati.

Ngoma dzevazhinji hakuna kwadzinosvika nokuti hapana pfungwa dzakadzama dzirimo, uye iyo pati yacho inenge isina kurongwa zvakanaka kuitira ngoma dzinenge dzichidawo kuridzwa.

Eheka, iwe mubiki kana mupakuri wemangoma zvione sematomati pamusika, pakura usawanza munamato vanhu nenzara vofenda.

Kuwanza munamato panyaya yekupa mangoma kunyika unotorerwa masikati machena, waunoudza kana kuchemera kusina.

Dzimba dzako, sedenga, fukidza nokuti vavengi vanokumukira ndovemumba mako, kupfuura vaya vakunze.

Kana wopakura ngoma dzino fanira zvimbira, kana muRugare unozodiwa zvakapfurikidza, muMbare mbiri sehembe unotovirikidzwa.

SaMakandiwa kana dzonaka ngoma dzako, unobvirisa uchibva Chitungwiza; Kambuzuma, mayouth vanobvuma kuti unoruma sehuma.

Mubizimisi kana muhutungamiriri hwenyika, pane vaya vanoona, asizviono zvavo zvichipotsa. 

Vaooni vanoona zviono mbodza nokuti ngoma dzavajaira kunzwa kumapati ingoma mbodza, asi ngoma dzinoenda nenyika hadzidi pfungwa mbodza.

Pfungwa mbodza dzine chindini chokuti takadzidza asi nyaya dzengoma hadzina chindini nokuti hazviendeke.

Nyika yakudiwa vafungi vanoenda nayo; vaya vasati vapihwa mukana wekufungira nyika nokuti nyika yazara mangoma mbodza anoda kukwikwidza.

Mbodza imbodza, hapana anodya mbodza kumapati nokuti kutamba ngoma hakuzo budi.

Tibikireiwo ngoma dzinozvimbira kuti muende nenyika, kwete mbodza veduwe.