DAIRAI Kankaring Shumba

  • Written by PfungwaHuru
  • Published in Kufunga
Soul Jahlove (Herald.co.zw) and E. Dambudzo Mnangagwa (NewsDay.co.zw) Soul Jahlove (Herald.co.zw) and E. Dambudzo Mnangagwa (NewsDay.co.zw)

This is a poetic gleaning from Soul Jahlove's song "DAIRAI".

Tell em say batai, chiba babababa...;

Vaudze ndiriko, kana variko, ikoko;

Vane NHUBU ikoko;

Nyangwe vachiti ndiri mboko;

Nekuti muriko, dairai, vaudzei muriko, shaurai;

Kana muriko imi dairai, kankaring shumba irikushaura, dairai;

Ngoma iyo dairai, kana ndikashaura dairai;

Nasidairai, kankaring shumba irikudzvova, ndirikurovana kani dairai;

Musanyarare, Musanyare, ayewa Musasare;

Haisi dhenja, ndirichimwe chimudziyo;

Ndakavaudza kuti vachanyora bhuku kunge Tuku;

Vaudze kuti ndokangu kahobhi, inini ndatobuda bhobho;

Nekoko, Nemboko, nemashoko, dairai hako, nyangwe uri mboko!

Usajaira, ndizvo zvauchasarira!

Soul Jahlove's stage totem is Shumba.

Emmerson Mnangagwa's totem is Shumba, though his stage totem is Ngwena (Crocodile).

KUFUNGA kwaPfungwaHuru TheBehaviourReport.com

Tevera @BehaviourReport, Tidewo paBhukuFesi FB/TheBehaviourReport